It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Tepelné čerpadlá - efektívne vykurovanie z obnoviteľných zdrojov.

Chcete vykurovať svoj dom ekologickou energiou? Naše tepelné čerpadlá ponúkajú celý rad možností pre vaše potreby.
Tepelné čerpadlo

Definícia tepelného čerpadla Tepelné čerpadlá sa dostávajú do popredia.

Ak uvažujete o modernizácii svojho vykurovacieho systému alebo o inštalácii nového, skôr či neskôr sa stretnete s technológiou tepelného čerpadla. To, čo bolo ešte pred niekoľkými rokmi len špecializovaným produktom, sa stalo prvou voľbou pre mnohých projektantov, kúrenárov a majiteľov domov. A to z dobrého dôvodu. Nedávny vývoj v oblasti stavebných a izolačných materiálov, ako aj rastúce ceny energie a potreba väčšej nezávislosti od ropy a plynu vyniesli tepelné čerpadlo do popredia.

Čo je na technológii tepelného čerpadla také jedinečné? Tepelné čerpadlo využíva energiu zo vzduchu, zeme alebo podzemnej vody a premieňa ju energiu použiteľnú na vykurovanie.

Pokračujte v čítaní a zistite odpovede na všetky najdôležitejšie otázky týkajúce sa tepelných čerpadiel.

tepelné čerpadlo vzduch voda v záhrade

Aké sú výhody tepelného čerpadla?

Či už plánujete postaviť nový dom od základov alebo modernizovať a rekonštruovať starší dom, tepelné čerpadlo vám pomôže vyriešiť mnohé z aktuálnych otázok: Ako bojovať proti rastúcim nákladom na vykurovanie. Ako znížiť našu závislosť od plynu. A ako obmedziť emisie CO2.

 • Nezávislé

  S tepelným čerpadlom budete nezávislí od fosílnych palív. Rastúce ceny fosílnych palív nemajú vplyv na prevádzkové náklady.
 • Ekologické

  Tepelné čerpadlá sú mimoriadne šetrné k životnému prostrediu. Tým, že tepelné čerpadlá využívajú energiu získanú zo vzduchu, zeme alebo vody, produkujú oveľa menej emisií.
 • Úsporné

  Tepelné čerpadlá získavajú energiu z okolitého prostredia a tým šetria vaše náklady za energie. Až tri štvrtiny energie potrebnej na vykurovanie pochádza z prostredia.
 • Komfortné

  Tepelné čerpadlá ponúkajú úplný komfort na vykurovanie, chladenie a prípravu teplej vody. Môžu byť tiež kombinované s fotovoltickými systémami.

Princíp fungovania Ako tepelné čerpadlá fungujú?

Pri vykurovaní funguje tepelné čerpadlo podobne ako chladnička: zatiľ čo chladnička odoberá teplo z vnútorného priestoru a odvádza ho von, tepelné čerpadlo získava teplo z okolitého prostredia a privádza ho dovnútra do domu.

Princíp činnosti tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo funguje jednoducho tak, že dokáže využiť teplo z okolitého prostredia, konkrétne zo vzduchu, zeme alebo podzemnej vody a pomocou tejto energie vykuruje vašu domácnosť. Tepelné čerpadlo čerpá 75 % energie z prostredia a zvyšných 25 % tvorí elektrická energia potrebná na prevádzku.

Odoberané teplo sa vedie cez systém potrubí s chladivom, ktoré má vždy nižšiu teplotu. Teplo z okolia premení chladivo na paru, ktorá je pomocou kompresorastlačená a tým sa jej teplota ešte zvýši. V kondenzátore sa potom toto teplo odovzdáva do vykurovacieho okruhu vášho domu. Po prechode vykurovacím okruhom sa para dostane do expanznej nádoby. Tu sa znižuje tlak, para sa rozpína, ochladzuje a nakoniec skvapalňuje: chladivo tak môže znovu absorbovať teplo z prostredia.

Rôzne typy tepelných čerpadiel Tepelné čerpadlá podľa zdroja - zem, voda, vzduch

Sme obklopení obnoviteľnou energiou - zo vzduchu, podzemnej vody a zeme. Tepelné čerpadlá umožňujú využívať túto voľne dostupnú energiu a predstavujú účinný a ekologický spôsob, ako zabezpečiť teplo a pohodlie v našich domovoch bez emisií. Existujú tri základné skupiny tepelných čerpadiel podľa zdroja energie: Vzduch, voda a zem. V praxi existujú štyri druhy tepelných čerpadiel, ktoré využívajú tieto tri zdroje tepelnej energie: Tepelné čerpadlo vzduch-voda. Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, Tepelné čerpadlo voda-voda a Tepelné čerpadlo zem-voda.

tepelné čerpadlo so vzduchovým zdrojom

Existujú dva základné typy tepelných čerpadiel využívajúce energiu zo vzduchu:

 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda - využíva teplo z okolitého vzduchu a odovzdáva ho do vykurovacej vody.
  Najjednoduchšie riešenie tepelného čerpadla z hľadiska inštalácie aj priestorových požiadaviek.
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch - absorbované teplo odovzdáva do priestoru fúkaním teplého vzduchu.
  Vhodné riešenie len v určitých prípadoch. Pre budovy s veľmi nízkou potrebou tepla a dobrým zateplením.

Ďalšie informácie o tepelnom čerpadle vzduch-voda

zemné tepelné čerpadlo

 • Tepelné čerpadlo voda-voda - získava teplo z podzemnej vody a odovzdáva ho do vykurovacej vody. Mimoriadne účinné a šetrné ku klíme, ale náročnejšie na inštaláciu.
  Najefektívnejší systém s najvyšším ročným výkonovým faktorom (APF) v porovnaní s ostatnými tepelnými čerpadlami. Tepelné čerpadlá využívajúce vodu ako zdroj energie si pri inštalácii vyžadujú rozsiahle vŕtacie práce. Okrem toho sa musia vopred konzultovať s miestnymi vodohospodárskymi orgánmi pre získanie súhlasu.
Ďalšie informácie o tepelnom čerpadle voda-voda

tepelné čerpadlo so vzduchovým zdrojom


 • Tepelné čerpadlo typu zem-voda - využíva teplo z pôdy (geotermálnu energiu). Je účinnejšie ako tepelné čerpadlo vzduch-voda, ale vyžaduje si viac počiatočných stavebných prác.
  Tepelné čerpadlá typu zem-voda, využívajú geotermálnu energiu - tepelnú energiu zeme. Získava sa prostredníctvom kolektorov alebo sond a odovzdáva teplo vykurovacej vode. Inštalácia je o niečo komplikovanejšia, pretože sa najprv musia vykonať výkopové alebo vrtné práce.

Ďalšie informácie o tepelnom čerpadle zem-voda

Požiadavky na inštaláciu Na čo treba myslieť.

Pri výbere správneho tepelného čerpadla pre váš rodinný dom je veľmi dôležité zvážiť, aké sú vaše reálne potreby a okolnosti. Konzultácia s odborníkom na vykurovanie určite má zmysel.

Vopred je dôležité zvážiť:

 • Aká je optimálna výstupná teplota?
  Aby tepelné čerpadlo fungovalo efektívne, výstupná teplota by nemala presiahnuť 55 °C. Pri novostavbách sa už počíta s nízkoteplotným vykurovaním, ale to, či váš existujúci dom zvládne tepelné čerpadlo, si môžete pomerne jednoducho otestovať znížením výstupnej teploty vo vašich radiátoroch na 55 °C. Čím nižšia je výstupná teplota, tým vyššia je účinnosť tepelného čerpadla.
 • Aké dotácie môžete získať?
  Tepelné čerpadlá Vaillant sú registrované zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ktorých inštalácia je podporená v projekte Zelená domácnostiam. Prečítajte si
  viac o dotáciách na www.zelenadomacnostiam.sk.
 • Aký je váš rozpočet?
  Rozpočet je východiskové kritérium pri plánovaní vykurovacieho systému s tepelným čerpadlom a pri výbere toho najlepšieho riešenia pre vaše potreby. Medzi jednotlivými systémami tepelných čerpadiel a ich inštaláciou je značný cenový rozdiel. Tepelné čerpadlo vzduch-voda vychádza najlacnejšie, ale treba počítať s cenou začínajúcou priibližne na 10 000 EUR.
 • Aké sú možnosti voľby miesta inštalácie?
  Vhodné umiestnenie môže závisieť od viacerých faktorov - nielen od technických aspektov, ale napríklad aj od vzdialenosti od susedného pozemku alebo od miestnych nariadení. Miestny odborník na vykurovanie vám poskytne všetky potrebné informácie.
 • Koľko miesta budete v dome potrebovať pre tepelné čerpadlo?
  Rôzne systémy tepelných čerpadiel Vaillant vyžadujú rôzne množstvo priestoru. Veľkosť vnútornej jednotky tepelného čerpadla je porovnateľná s veľkosťou chladničky, ale treba počítať aj s priestorom pre prípadný akumulačný zásobník a ďalšie komponenty systému. V prípade tepelných čerpadiel vzduch-voda je potrebné naplánovať priestor aj pre vonkajšiu jednotku.
 • Aký koeficient koeficient účinnosti COP (Coefficient of Performance) môžete dosiahnuť s tepelným čerpadlom Vaillant?
  COP závisí od viacerých faktorov vrátane kolísania vonkajších teplôt počas roka. Preto je vhodnejšie všímať si výrobcom definovaný údaj SCOP - sezónne COP. Čím je táto hodnota vyššia tým je účinnosť lepšia.

Náklady na tepelné čerpadlo Investičné a prevádzkové náklady.

Hodnotenie nákladov sa začína výberom tepelného čerpadla a následnou inštaláciou, ktorá je jednoznačne najväčším výdavkom. Výhodou tepelného čerpadla vzduch-voda je oveľa jednoduchšia a aj lacnejšia inštalácia ako pri ostatných typoch tepelných čerpadiel.

Náklady na inštaláciu budú závisieť nielen od typu zvoleného tepelného čerpadla, ale aj od toho, či ide o novostavbu alebo modernizáciu starého vykurovacieho systému. Prevádzkové náklady sa budú líšiť v závislosti od rôznych faktorov - napríklad od toho, ako dobre je váš dom zateplený.

Nákup 8.000 - 15.000 €

Inštalácia 2.000 - 3.000 €*

Spolu: 10.000 - 18.000 €

Toto sú približné náklady na kúpu a inštaláciu systému tepelného čerpadla vzduch-voda.

* Náklady do veľkej miery závisia od vašej bytovej situácie

Náklady na elektrickú energiu* 900 - 1.500 € **

Údržba 300 - 500 €

Spolu: 1.200 - 2.000 €

Tieto náklady pozostávajú zo spotreby elektrickej energie tepelného čerpadla a nákladov na údržbu.

* pre obytnú plochu 100 m²
** Náklady do veľkej miery závisia od vašej bytovej situácie

Požiadavky na tepelné čerpadlo Je tepelné čerpadlo riešením pre váš dom?

Tepelné čerpadlo nemusí byť úplne vhodné pre každý dom. Aby ste dosiahli optimálnu účinnosť tepelného čerpadla, váš dom by mal spĺňať určité požiadavky:

 • Postavený po roku 2000 alebo v prípade staršieho domu dobre zateplený.

 • Miesto inštalácie je vzdialené aspoň 3 m od susedov.

 • Nízka výstupná teplota medzi 45-50 °C.

 • Podlahové vykurovanie v celom dome, prípadne dostatočne veľké radiátory.

Váš dom spĺňa všetky podmienky?

tepelné čerpadlo počas leta

Chladenie pomocou tepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlo dokáže okrem vykurovania a prípravy teplej vody aj chladiť. Dokonca existujú dva rôzne spôsoby chladenia: aktívne chladenie (tepelné čerpadlo má aktívny reverzný chod) a pasívne chladenie (tepelné čerpadlo nie je v prevádzke, k ochladzovaniu dochádza prirodzene). Závisí to od typu tepelného čerpadla, ktoré si zvolíte.

Ďalšie informácie o chladení pomocou tepelného čerpadla

- Tepelné čerpadlo funguje podobne ako pri vykurovaní, len v opačnom smere.

- Teplý vzduch sa z miestnosti odvádza do okolia.

- Toto je najrýchlejší spôsob, ako ochladiť miestnosti.

- Pasívne chladenie funguje pri tepelných čerpadlách voda-voda a zem-voda.

- Kompresor tepelného čerpadla sa nepoužíva - preto nepotrebuje elektrickú energiu.

- Trvá to podstatne dlhšie, ale bez použitia elektrickej energie je vlastne úplne zadarmo.

Často kladené otázky o tepelnom čerpadle 10 najčastejších mýtov o tepelných čerpadlách.

 • 1. Tepelné čerpadlá nie sú účinné

  Moderné tepelné čerpadlá Vaillant sú za správnych podmienok mimoriadne účinné. Až 75 % potrebnej energie pochádza z okolitého tepla. Iba zvyšných 25% je potrebných vo forme elektrickej energie.

 • 2. Tepelné čerpadlá sa finančne neoplatia

  Počiatočné náklady na tepelné čerpadlo sú vyššie ako na iné vykurovacie systémy. Pri investovaní je možné počítať aj so zaujímavými dotáciami z projektu Zelená domácnostiam. A určite je potrebné zohľadniť aj podstatne nižšie prevádzkové náklady napríklad v porovnaní s elektrokotlom.

 • 3. Tepelné čerpadlá fungujú len s podlahovým vykurovaním

  Je pravda, že tepelné čerpadlá fungujú obzvlášť dobre pri podlahovom vykurovaní, ktoré sa vďaka pomerne veľkej prenosovej ploche vyžadujú nízke výstupné teploty. Nie je to však nevyhnutnosť. Tepelné čerpadlá fungujú aj s radiátormi, ktoré potrebujú vyššiu výstupnú teplotu. Napr. monoblokové tepelné čerpadlo aroTHERM plus s ekologickým chladivom R290 umožňuje maximálnu výstupnu teplotu až do 75°C. Samozrejme čím nižšia výstupná teplota, tým je prevádzka tepelného čerpadla účinnejšia.

 • 4. Tepelné čerpadlá sa môžu používať len na vykurovanie

  Tepelné čerpadlo Vaillant získava tepelnú energiu z prostredia a odovzdáva ju do vášho domu ako vykurovaciu energiu. Ak chcete, aby fungovalo ako klimatizácia, stačí zapnúť reverzný chod. Systém odčerpáva teplý vzduch z miestnosti a odvádza ho von. Ak chcete zvýšiť účinok chladenia, alebo chladiť aj v dome s radiátormi, odporúčame doplniť do systému fancoil jednotky Vaillant.

 • 5. Tepelné čerpadlá sú vhodné len pre nové domy

  Tepelné čerpadlá Vaillant sú navrhnuté s ohľadom na nové aj staré domy. Sú ideálnym riešením pre novostavby, ktoré a sú už navrhnuté s dostatočným zateplením a najčastejšie využívajú podlahové vykurovanie. Radiátory totiž vyžadujú vyššie výstupné teploty. Vaillant však má aj tepelné čerpadlá, ktoré sú vhodné aj do starších domov s radiátormi.

 • 6. Tepelné čerpadlá zaberajú veľa miesta

  Rôzne systémy tepelných čerpadiel Vaillant vyžadujú rôzny priestor. Veľkosť vnútornej jednotky tepelného čerpadla je porovnateľná s veľkosťou chladničky, ale treba počítať aj s priestorom pre prípadný akumulačný zásobník a ďalšie komponenty systému. V prípade tepelných čerpadiel vzduch-voda je potrebné naplánovať priestor aj pre vonkajšiu jednotku.

 • 7. Tepelné čerpadlá sú hlučné!

  Tepelné čerpadlá Vaillant sú mimoriadne tiché - vrátane tepelných čerpadiel vzduch-voda, ktoré majú vonkajšiu jednotku. Zo vzdialenosti troch metrov môžete očakávať hladinu hluku maximálne 32 dB - to je sotva viac ako šuchot lístia.

 • 8. Tepelné čerpadlá nie sú v zime spoľahlivé

  Tepelné čerpadlá v skutočnosti spoľahlivo fungujú po celý rok. Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda Vaillant dokáže fungovať aj pri vonkajšej teplote -20 °C. A tepelné čerpadlá typu zem-voda a voda-voda nie sú vôbec ovplyvnené zimným počasím, pretože teploty v určitej hĺbke pod povrchom ostávajú konštantné.

 • 9. Technológia tepelných čerpadiel je stále v plienkach

  V spoločnosti Vaillant sme už takmer 150 rokov uznávanými odborníkmi na vykurovacie systémy a neustále pracujeme na ich zdokonaľovaní. Naše tepelné čerpadlá sa vyrábajú v Európe podľa najvyšších štandardov.

 • 10. Tepelné čerpadlá nie sú dobrým riešením do budúcnosti

  Vďaka klimatickým zmenám a potenciálnemu nedostatku energie sú tepelné čerpadlá využívajúce obnoviteľné zdroje energetickým riešením pre budúcnosť. Tepelné čerpadlo je optimálny spôsob, ako nielen znížiť svoju uhlíkovú stopu, ale aj výrazne znížiť účty za vykurovanie na minimum.