It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Maximálny výkon s ekologickým chladivom R290

Chladivo R290 pre tepelné čerpadlá

Keď sa ekologické vykurovanie stretne so špičkovým výkonom.

Ochrana klímy a životného prostredia sú aktuálne výzvy, ktorým čelíme. Kľúčovými sa stávajú energetické zariadenia, ako napr. tepelné čerpadlá, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje. Akokoľvek sú udržateľné, vždy sa dajú optimalizovať. Nielen z hľadiska ochrany klímy, ale aj z hľadiska výroby a ekonomickej prevádzky. Preto sa snažíme, aby každý komponent našich produktov Vaillant bol ešte udržateľnejší. Preto naše tepelné čerpadlo aroTHERM plus pracuje s ekologickým chladivom R290.

V porovnaní s inými chladivami má jasné výhody - nízky potenciál globálneho otepľovania (GWP). Tepelné čerpadlo vďaka tomu dosahuje vysoké hodnoty účinnosti a vysokú výstupnú teplotu až do 75 °C. Preto je ideálne na použitie aj v existujúcich vykurovacích systémoch s radiátormi. Zistite viac o R290 a o tom, ako zlepšuje výkon našich tepelných čerpadiel aroTHERM plus.

R290badge

Čo je chladivo R290 ?

R290 je technické označenie pre prírodné ekologické chladivo známe aj ako propán. Používa sa už v mnohých výrobkoch nášho každodenného života, ako sú chladničky, klimatizácie alebo dokonca laky na vlasy – spoločnosť Vaillant je jednou z prvých spoločností, ktoré zaviedli toto prírodné ekologické chladivo do tepelných čerpadiel.

Čo znamená údaj potenciál globálneho otepľovania (GWP)?

Čím vyššie číslo, tým horšie – GWP je porovnávacia hodnota, ktorá udáva skleníkový efekt skleníkového plynu, akým je napríklad chladivo, ak by sa dostalo do životného prostredia. Čím vyššia hodnota, tým horší vplyv na klímu.

Hodnota udáva, do akej miery daná hmotnosť chladiva prispieva ku globálnemu otepľovaniu v porovnaní s rovnakou hmotnosťou CO₂. R290 má len 3-krát väčší vplyv na klímu ako CO₂ v porovnaní s inými CFC chladivami ako napr. R32, alebo R410A. Na výpočet vplyvu chladiva na CO₂ sa množstvo obsiahnuté v tepelnom čerpadle vynásobí jeho hodnotou GWP.

Príklady GWP niektorých chladív:

 • CO₂: GWP 1
 • R290: GWP 3
 • R32: GWP 675
 • R410A: GWP 2 088

R410A vs. R290

Aké sú výhody našich tepelných čerpadiel aroTHERM plus s chladivom R290?

 • Vyššia účinnosť a nižšie prevádzkové náklady

  S chladivom R290 majú tepelné čerpadlá aroTHERM plus vyšší výkon pri nízkych vonkajších teplotách v porovnaní s inými tepelnými čerpadlami vzduch-voda. Zároveň dosahujú najvyššie hodnoty účinnosti s koeficientom výkonu COP až 5,4. To znamená, že tepelné čerpadlo aroTHERM plus dokáže vygenerovať 5,4 kW tepla, ale potrebuje iba 1 kW elektrickej energie. Výberom tepelného čerpadla aroTHERM plus šetríte energiu a tiež prevádzkové náklady.
 • Ideálne ak treba skombinovať tepelné čerpadlo s radiátormi

  Tepelné čerpadlo aroTHERM plus s chladivom R290 je jedno z mála tepelných čerpadiel, ktoré môžete nainštalovať do existujúcich vykurovacích systémov s radiátormi. Radiátory vyžadujú vyššiu teplotu vykurovacej vody ako podlahové vykurovanie. Na Slovensku sú veľmi často rodinné domy, ktoré využívajú radiátory, sú zateplené a používajú 20 ročný plynový kotol. Pre takéto domy je tepelné čerpadlo aroTHERM plus vhodným riešením, keďže dokáže zabezpečiť požadovanú výstupnú teplotu vykurovacej vody až do 75°C.
 • Vyšší komfort teplej vody

  Tepelné čerpadlo aroTHERM plus s chladivom R290 dokáže nahriať teplú vodu v integrovanom zásobníku až na 70°C. Kompaktný vnútorný hydraulický modul uniTOWER plus má v sebe zabudovaný zásobník s objemom 185 litrov. Pri teplote v zásobníku 70°C získate 376 litrov zmiešanej teplej vody (40°C), to vystačí na 6 sprchovaní za sebou. Ak sú vaše nároky na teplú vodu ešte vyššie, je možné do systému s tepelným čerpadlom zapojiť externý zásobník na teplú vodu uniSTOR plus s objemom 300, 400 alebo 500 litrov.
 • Lepšie pre životné prostredie

  Tepelné čerpadlo aroTHERM plus je mimoriadne ekologické. Tepelné čerpadlá sú ekologickým riešením nakoľko využívajú obnoviteľnú a nevyčerpateľnú energiu z prostredia. Chladivo R290 použité v tepelnom čerpadle aroTHERM plus je lepšie pre životné prostredie, čo naznačuje jeho nízka hodnota potenciálu globálneho otepľovania GWP 3. Vďaka takýmto nízkym hodnotám sa na R290 nevzťahujú ani doposiaľ schválené obmedzenia používania chladív podľa Nariadenia EÚ.