It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Chladenie pomocou tepelného čerpadla.

Efektívny a ekologický spôsob chladenia.
Dverová jednotka tepelného čerpadla v záhrade

Chladenie pomocou tepelného čerpadla? Tepelné čerpadlá sú účinným a ekologickým spôsobom vykurovania a prípravy teplej vody. Ak je váš dom vhodne navrhnutý, dokážu tepelné čerpadlá váš domov aj ochladiť. V nasledujúcej časti sa dozviete všetko o chladení pomocou tepelného čerpadla.

Chladenie pomocou tepelného čerpadla

Chladenie pomocou tepelného čerpadla - Ako to funguje.

Základný princíp je dômyselný, a pritom jednoduchý. Tepelné čerpadlo v podstate funguje podobne ako v režime vykurovania, ale v revernom chode. Teplý vzduch sa odoberá z vnútra vášho domu a odvádza sa do okolia. Existujú dva spôsoby, ako môže byť tepelné čerpadlo použité na chladenie: s podlahovým vykurovaním alebo s fancoil jednotkou.

Radiátory nie sú vhodné na chladenie.

Deti sedia na podlahe

Ako sa dá chladiť pomocou podlahového vykurovania .

Pri podlahovom vykurovaní sa pod podlahou vášho domu nachádza systém potrubí s vodou. Vo vykurovacom režime teplá voda cirkuluje a vyhrieva vaše miestnosti na požadovanú teplotu. Ak chcete chladiť, celý proces sa obráti: Potrubím cirkuluje studená voda a odvádza prebytočné teplo. Tento spôsob chladenia umožňuje znížiť teplotu v miestnosti až o 3 °C. Chladenie touto metódou prináša množstvo výhod: jeho prevádzka je úplne bezhlučná, nie je potrebný ďalší klimatizačný systém a nevzniká nepríjemné fúkanie studeného vzduchu.

Chladenie pomocou fancoil jednotky.

Fancoil jednotka je v podstate druh klimatizácie. Skladá sa z dvoch komponentov: výmenníka tepla, ktorý premieňa tepelnú energiu a ventilátora. Fancoil jednotka využíva na ochladzovanie vzduchu studenú vodu a ventilátor ho vháňa do miestnosti. Ide o mimoriadne účinný spôsob ochladzovania interiéru: výsledný chladiaci účinok je väčší ako účinok dosiahnutý metódou chladenia podlahovým vykurovaním. Fancoil jednotka dokáže nielen ochladzovať v horúcich letných dňoch - ponúka aj ďalšiu výhodu odvlhčovania vzduchu.

Fancoily sa môžu používať len v kombinácii s tepelnými čerpadlami vzduch-voda.

Typy chladenia Dva spôsoby chladenia tepelným čerpadlom

Pasívne chladenie si vyžaduje kombináciu podlahového vykurovania s tepelným čerpadlom voda/voda alebo tepelným čerpadlom zem/voda. Pasívne chladenie využíva nízku teplotu zeme a podzemnej vody v lete na zabezpečenie chladiaceho účinku. V prípade tepelného čerpadla zem/voda približne 8 °C a v prípade tepelného čerpadla voda/voda 10 °C - 12 °C.

Pasívne chladenie je zaujímavé tým, že tepelné čerpadlo nemusí aktívne pracovať, a preto spotrebuje len minimálne množstvo elektrickej energie.

Ako sme už spomenuli, tepelné čerpadlo Vaillant funguje tak, že nasáva teplý vzduch z prostredia, vedie ho systémom potrubí a nakoniec toto teplo odovzdáva do vykurovacieho okruhu vášho domu.

Pri aktívnom chladení funguje tepelné čerpadlo podobne ako pri vykurovaní, len v reverznom chode. To znamená, že teplý vzduch sa odoberá z vášho domu a odvádza do okolitého prostredia. Týmto spôsobom možno znížiť teplotu v interiéri až o 3 °C, a to buď pomocou podlahového vykurovania, alebo pomocou fancoil jednotky.

Tepelné čerpadlo počas aktívneho chladenia spotrebúva energiu.

Aktívne chladenie je možné s tepelným čerpadlom vzduch/voda. Pri tepelnom čerpadle voda/voda a zem/voda je potrebné vykurovací systém na aktívne chladenie vopred pripraviť. Túto požiadavku preto konzultujte s montážnou firmou.

Náklady na chladenie Úspora pri pasívnom chladení

Tepelné čerpadlá zvyčajne obsahujú funkciu chladenia. V určitých prípadoch však môže byť potrebné doplniť fancoil jednotky. Pri aktívnom chladení je tepelné čerpadlo v prevádzke takže spotrebúva energiu. Chladenie pomocou tepelného čerpadla nie je nákladovo náročnejšie ako chladenie pomocou klimatizácie, pretože obe zariadenia pracujú s rovnakou technológiou. V prípade ak v dome vykurujete tepelným čerpadlom, chladenie je ďalšou z jeho funkcií, ktorú oceníte najmä v lete.

Skutočnou úsporou je pasívne chladenie, ktoré funguje a teplené čerpadlo pritom nie je v prevádzke. Je však možné iba pri tepelných čerpadlách voda/voda a zem/voda.